Søg efter:    

Arbejdsrelateret vold udenfor arbejdstid

Kon­flikter med utilfredse kunder er et problem i mange brancher – også i transportbranchen. Derfor har Bau transport og engros en vejledning liggende, der giver overblik over arbejdsgiverens pligter, når det gælder arbejdsrelateret vold.

 

Det sker ikke hele tiden, men i  ganske særlige tilfælde kan kon­flikter desværre føre til voldepisoder eller trusler om vold.

 

Arbejdsgiveren har pligt til både at forebygge voldsrisiko, der forekommer i arbejdet, og en eventuel risiko for arbejdsrelateret vold, der forekommer uden for arbejdstiden.

 

Pjecen handler om arbejdsgivers pligter til forebyggelse af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid og den henvender sig til arbejdsmiljøorganisationen.

 

Det er vigtigt at huske på at reglerne om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid gælder ikke vold eller trusler om vold mellem:

• ansatte indbyrdes

• ansatte og deres ledere f.eks. i tilfælde, hvor en ansat uden for arbejdstiden truer en leder efter en fyring eller en advarsel.

 

Arbejdsrelateret vold

Hvis der er risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, har arbejdsgiveren pligt til at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid forebygges.

 

Det kan ske ved den almindelige vurdering af arbejdsmiljøet, f.eks. i APV-arbejdet i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen og i den daglige planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet.

 

Arbejdsgiveren skal vurdere risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid løbende. Det betyder blandt andet, at har der været konkrete episoder med vold i eller uden for arbejdstid, skal arbejdsgiveren revurdere og om nødvendigt justere forebyggelsen på virksomheden af arbejdsrelateret vold - både i og uden for arbejdstid.

 

• Har arbejdets karakter og arbejdsfunktionerne betydning for risikoen?

• Har arbejdsmetoder, og den måde arbejdet er tilrettelagt på, ind­ ydelse på risikoen?

 

I vejledningen kan du detaljeret læse hvad der er af pligter for både arbejdsgiver, når det gælder arbejdsrelateret vold.

 

Du finder også gode råd til den ansatte, for eksempel:

 

Som ansat har du ind­fydelse på, hvor meget de uenigheder, du oplever, skal udvikle sig. Måden du taler på, og de signaler dit kropssprog sender, når du møder en utilfreds kunde, har stor betydning for, om uenigheden vokser eller går i sig selv igen.

 

Du kan læse og downloade pjecen her