Søg efter:    

Kravet om APB er ophævet

Kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger er ophævet.

 

Bent Horn Andersen fra DI gennemgik de nye krav til arbejdspladsbrugsanvisninger på Bau transport og engros´ årskonference.

 

Bent Horn Andersen fra DI fortalte, at der i flere år har været fokuseret mere på tunge løft og psykisk arbejdsmiljø og ikke så meget på kemi. Kemiområdet har været lidt glemt, men emnet popper alligevel jævnligt op i medierne i forbindelse med både hudlidelser og kræft.

 

Før sommerferien ophævede Arbejdstilsynet kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger.

 

Målet er at få flyttet fokus fra om arbejdspladsbrugsanvisningen blot er tilstede til om der konkret gives instruktion af medarbejderne i sikker håndtering af kemikalierne.

 

Erfaringen har været, at arbejdspladsbrugsanvisningerne har stået i mapper, uden at de  er blevet brugt som udgangspunkt for at instruere i omgangen med kemikalierne. 

 

Fremover er kravene, at der skal være mere fokus på instruktion fremfor papir.

 

Reglerne er nu:

• At man skal sikre sig, at man har modtaget sikkerhedsdatablade og have dem samlet.

• At der også skal fokuseres på arbejdsprocesser fremfor kun på de enkelte kemiske stoffer og materialer.

• At der skal laves en kemisk risikovurdering som led i den almindelige APV.

• At der er metodefrihed ved instruktion af arbejdet med og udsættelse for kemiske stoffer og materialer. Har man velfungerende arbejdspladsbrugsanvisning, kan disse også fremtidigt bruges som udgangspunkt for at instruere de ansatte.

 

Kemisk risikovurdering er ikke nyt men skal mere systematik ind i arbejdet.

 

Alle virksomheder, der arbejder med farlige kemiske stoffer og materialer eller med arbejdsprocesser, hvor der udvikles farlig kemi, skal foretage en kemisk risikovurdering.

 

Formålet med risikovurderingen er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejdere kan blive udsat for farlige kemikalier, så risikoen kan fjernes eller forebygges.

 

Den kemiske risikovurdering skal være en del af den almindelige Arbejdspladsvurdering (APV), og man skal dokumentere skriftligt f.eks. i APV’ens handlingsplan, at man har gennemført risikovurderingen.

 

• Der skal laves en kemisk risikovurdering for alle processor på arbejdspladsen, hvor der arbejdes med stoffer og materialer.

• Den kemiske risikovurdering inddrages i APV- arbejdet, når der er farlig kemi på arbejdspladsen.

• AMO skal inddrages i hele processen som ved den almindelige APV.

 

Mundtlig instruktion af de ansatte

 

Den mundtlige instruktion af de ansatte er baseret på kemiske risikovurdering og skal

omfatte følgende områder:

 

1. De farlige stoffer og materialer, der findes på arbejdspladsen.

2. Opbevaring: Hvordan stoffer håndteres og opbevares sikkert.

3. Korrekt brug. Sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet, herunder brug af værnemidler.

4. Uheld: Foranstaltninger ved uheld, spild, brand mv.

5. Affald: Bortskaffelse af stoffer.

 

Ved kræft- og allergifremkaldende eller giftige stoffer

 

Hvis der anvendes særligt farlige stoffer som f.eks. kræftfremkaldende, allergifremkaldende eller giftige stoffer, eller hvis risikovurderingen på anden måde har vist, at der er en særlig risiko ved en proces, skal den mundtlige instruktion understøttes af skriftligt materiale.

 

Det kan være eksisterende arbejdspladsbrugsanvisninger eller arbejdsinstrukser, men behøver ikke at være på skrift. Det kan også være piktogrammer, billeder eller videoer. Det kan f.eks. være i form af skemaer med billeder af de konkrete værnemidler og andre foranstaltninger.

 

Der er metodefrihed, i hvordan instruktionen gives – både den mundtlige og den skriftlige. Instruktionen skal gentages f.eks. senest hvert tredje år sammen med APV’en.

 

Arbejdsgiveren skal løbende føre tilsyn, og konstateres der problemer, løses disse med det samme eller indføjes i APV’ens handlingsplan.

 

 

HUSK:

Kravene til den almindelige Arbejdspladsvurdering (APV)

• Skal udarbejdes af alle virksomheder med ansatte.

• Skal være skriftlig og tilgængelig.

• Skal revideres hvert 3. år eller hvis arbejdsopgaver ændres.

• Skal indeholde kortlægning, vurdering, sygefravær, handlingsplan og opfølgning.

 

 

I kan komme godt i gang med den kemiske risikovurdering ved at skæve til Arbejdstilsynets guide: Kom godt i gang med kemisk risikovurdering som I finder her

 

 

Brug chancen til at få ryddet op og få en ny systematisk tilgang

 

 

VIGTIG VIDEN:

AT fører tilsyn som tidligere, men i fremtiden kigger de også på:

 

•          Er der sikkerhedsdatablade og er de tilgængelig?

•          Er der udarbejdet en liste over de farlige kemiske produkter?

•          Er de ansatte oplært og instrueret i arbejde med produkter og processer?