Søg efter:    

Fokusområder

Hvad kigger Arbejdstilsynet efter, når de kommer ud i brancherne? Det var et af emnerne på Bau transport og engros´ årskonference.

 

Det første Arbejdstilsynets tilsynsførende Susanne Kari Petersen og Mette Toftelund Larsen spurgte om, var hvilke ulykker deltagerne troede, der oftest opstod i brancherne? Det samstemmende svar var ulykker.

 

Og det ledte hen til en snak om det gode og sunde arbejdsmiljø og en snak om fokusområderne.

 

”Vi kigger selvfølgelig helt overordnet på om virksomheden har et sikkert og sundt arbejdsmiljø, men derudover har vi et stort fokus på ulykker i de forskellige brancheområder: transport af gods, lager og engros samt renovation og affald. Når vi kigger i branchen transport af passagerer, er fokus ofte på det psykiske arbejdsmiljø (høje følelsesmæssige krav, vold, stor arbejdsmængde og tidspres), da ulykkerne har en lidt anden karakter end i de andre brancher,” fortalte de to tilsynsførende.

 

Da ulykker er et stort tema brancherne, blev det også slået fast, at Arbejdstilsynet generelt kigger på om der er lavet en plan for psykisk førstehjælp.

 

”Hvis man er vidne til en ulykke eller selv er involveret, skal man vide præcis, hvilken plan, man skal handle efter.”

 

Arbejdstilsynets fokusområder blev gennemgået og diskuteret – og det blev fremlagt, hvor virksomhederne med fordel kan være ekstra opmærksomme:

 

FOKUS i transport af gods:

 • Ergonomi: Belastning ved løft, træk og skub.
 • Ulykker: Fald fra højden, blive ramt af ting, der falder ned, påkørt under aflæsning eller fald og snublen forskellige steder
 • Psykisk arbejdsmiljø.

 

Typiske ulykker i transport af gods – vær opmærksom her:

 • Kørsel over kantsten med paller.
 • Står på lastbil yderside.
 • Usikker håndtering af gods på bagsmæklift.

 

OBS. AT ser mange ulykker når personer kravler rundt på lastbilens gods

 

FOKUS i dagrenovation og affald:

 • Ergonomi: Belastning ved træk og skub
 • Ulykker: Dårlige adgangsveje, fald fra standplade og klemningsfare.
 • Biologiske agenser:  Dagrenovationsaffald afgiver svampe og giftstoffer, som man kan blive syg af.
 • Psykisk arbejdsmiljø.

 

 

Typiske ulykker i renovation og affald– vær opmærksom her:

 • Ulykker ved standplader på bilen.
 • Fald ved adgangsveje når skraldemanden ude ved private boliger.
 • Fald på grund af dårlig belysning når skraldemanden ude ved private boliger.
 • Fald over små hundehegn på adgangsvejen ind til skraldespandende, som er svære at se.
 • Fald på grund af glat og ujævnt underlag.

 

 

FOKUS i transport af passagerer:

 • Ergonomi: Belastning ved tunge løft – for eksempel hvis man hjælper passagerer ind og ud.
 • Ulykker: Fald fra liften, når borgere skal op og ned, fald og snublen ved adgangsveje eller huller, akut overbelastning hvis man støtter en borger, der falder.
 • Psykisk arbejdsmiljø: Særligt fokus på vold og trusler og psykisk førstehjælp.

 

Typiske ulykker i transport af passagerer– vær opmærksom her:

 • Fald, snublen, vrid på grund af dårligt fodtøj, når man skal have borgere ud og ind på for eksempel en lift.
 • Konflikter når billetter skal kontrolleres.

 

FOKUS i lager og engros

 • Ergonomi: Belastnings ved tunge løft og daglig løftemængdre – ved for eksempel plukkearbejde.
 • Ulykker: Intern færdsel og nedstyrtning af gods, der vipper ud eller er stablet uhensigtsmæssigt.
 • Psykisk arbejdsmiljø.

 

 

Typiske ulykker i lager og engros – vær opmærksom her:

 • Påkørsel hvis der er dårlig intern færdsel – for eksempel hvis der ikke er etableret køreveje i den interne færdsel.
 • Folk der plukker varer hvor der også er kørende trafik.
 • Tunge løft.
 • Stablet gods der ikke står hensigtsmæssigt og derfor vælter.

 

Som arbejdsgiver skal du vurdere risici

 

Det er vigtigt, at alle medarbejdere kender de forskellige risikofaktorer i deres arbejde. Arbejdsgiveren skal også sørge for den ansatte for en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og efterfølgende sikre sig, at den ansatte så også gør det der er aftalt,” fortalte de to tilsynsførende.

 

De fortalte, at virksomheden bør være opmærksom på de risikofaktorer og risikoområder, der er i de enkelte brancher. Og behovet for tilsyn skal arbejdsgiveren blandt andet vurdere ud fra:

 

 • Hvor farligt eller belastende det pågældende arbejde er
 • Om der er tale om arbejde med mange eller få faremomenter
 • Hvor ofte den eller de ansatte udfører de pågældende arbejde.
 • Om der er tale om arbejde på et fast eller skiftende arbejdssted.
 • Den ansattes alder, erfaring, rutine, uddannelsesmæssige baggrund og personlige forudsætninger.

 

 

Gode råd fra Arbejdstilsynet

 • Gå i dialog med virksomhederne om gode arbejdsmiljøforhold – for eksempel der, hvor godset leveres til.
 • Lad være at gøre det til et konkurrenceparameter om der skal sættes krav til sikkerhed. Sikkerhed kommer altid først.
 • Tag hånd om typiske ulykkessituationer – lav for eksempel markeringer på liften, så chaufføren bliver opmærksom på hvornår han nærmer sig kanten på liften.
 • Kig på alle jeres risici og tag stilling til, hvor I kan gøre noget.