Søg efter:    

Sygefravær og arbejdsmiljø

Ny rapport om sygefravær og arbejdsmiljø giver et overblik over lønmodtagernes sygefravær og arbejdsmiljø på baggrund af registeroplysninger og spørgeskemaundersøgelser. Det er den tredje rapport om sygefraværet i Danmark, som NFA udgiver.

Det kortvarige sygefravær på under otte dage udgjorde lidt under halvdelen – dvs. 46 procent – af sygedagene blandt lønmodtagere i Danmark i perioden fra 2016-2017. Det langvarige sygefravær på over 30 dage udgjorde 39 procent af det samlede sygefravær i samme periode. Knap seks procent af lønmodtagerne var sygemeldt i mere end 30 dage i løbet af et år, og ca. en tredjedel, dvs. 33 procent havde intet sygefravær i løbet af et år.

Rapporten er deskriptiv og analyserer derfor ikke årsager til sygefravær eller redskaber til, hvordan sygefraværet kan begrænses. Indholdet kan dermed bruges som information og baggrundsmateriale samt give inspiration til mere dybdegående analyser.

I artiklen får man også et kort overblik over følgende emner:

  • Om sygefraværets udvikling
  • Om sygefraværet i grupper med forskellige arbejdsmiljøpåvirkninger
  • Om fysiske krav, hudpåvirkning og støj
  • Om sygefraværet og selvvurderet helbred

Læs hele nyheden her