Søg efter:    

Gravid med job

Ny hjemmeside skal styrke gravides arbejdsmiljø

I Danmark er en tredjedel af alle gravide langtidssygemeldt, og i gennemsnit har de 48 fraværsdage under graviditeten. Men faktisk kan de fleste gravide kan passe deres arbejde helt frem til, at de går på barselsorlov - hvis den gravide og arbejdsgiveren går sammen om at tilpasse arbejdet og opgaverne.

Det skal hjemmesiden Gravidmedjob.dk hjælpe til at sikre. Siden rummer viden, inspiration og værktøjer til at sikre gravide et godt og sikkert arbejdsmiljø og forebygge sygefravær. Den henvender sig både til den gravide selv, til hendes arbejdsgiver og til arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation.

Det primære budskab er, at den gravide og arbejdsgiveren samme og så tidligt i graviditeten som muligt skal gennemgå arbejdet og opgaven og fjerne de påvirkninger, som kan udgøre en risiko for den gravide selv eller for hendes ufødte barn.

Det gøres især ved at tilpasse arbejdet, så den gravide undgår belastende opgaver, ved at skabe fleksibilitet i forhold til fx mødetider, pauser og aflastning fra krævende opgaver, samt ikke mindst ved at have en løbende dialog mellem den gravide og lederen om, hvordan det går.

Når en medarbejder bliver gravid, har ledelse og arbejdsmiljøorganisation en række konkrete pligter og opgaver. Hjemmesiden gennemgår de vigtigste regler og giver råd til, hvordan man kan sikre den gravide mod påvirkninger i arbejdet, som kan være til risiko for det ufødte barn eller hendes graviditet.

Siden henvender sig til hele det private og offentlige arbejdsmarked. Den er udarbejdet af de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, som tilsammen dækker hele det danske arbejdsmarked.

Se hjemmesiden Gravidmedjob.dk her