Søg efter:    

Jernbane konferencen

BAU transport og engros holdt den 4. marts arbejdsmiljøkonference for jernbaner. Der var 118 deltagere. Det var en spændende dag med mange gode oplæg og efterfølgende en god evaluering.

 

Første oplæg blev afholdt af Center for Selvmordsforskning, Cand. Scient Agnieszka Konieczna. Udgangspunktet var omsorg for de personer, som har været tæt på eller, som har oplevet selvmord på skinnerne. Center for Selvmordsforskning har udarbejdet en rapport, der blandt kommer ind på, hvordan de involverede parter oplever den hjælp, de får, når de har været involveret i en hændelse.

 

Derefter var der oplæg om de nye regler om kemisk risikovurdering, som har erstattet arbejdspladsbrugsanvisninger. Reglerne blev gennemgået med fokus på den nødvendige instruktion – herunder med praktiske eksempler på vurdering af arbejdsprocesser og risici.

 

Arbejdstilsynet, tilsynschef Kristian Pinderup Langbak, gav en status på den politiske aftale om arbejdsmiljø – herunder rammerne for Arbejdstilsynet og tilsynets prioritering af opgaver.

 

Jernbaneudvalget i BAU transport og engros arbejder på et projekt om elektromagnetiske felter og jernbaner. Frede Lillelund, Rambøll, gav en introduktion til emnet, og hvad det betyder at arbejde tæt på strømledninger og mobile sendere. Oplægget afsluttedes med en status for arbejdet i projektet og der blev givet en opfordring til at tage kontakt til udvalget, hvis man mener, der er områder, der skal sættes særlig fokus på i det kommende arbejde.

 

Kim Kristensen, Dronningens Ceremonimester, tidligere Oberst og Chef for den danske Krigsindsats i Afghanistan afsluttede dagen med et oplæg om ledelse. Det handlede om at gå foran som et godt eksempel – og om vigtigheden af at etablere et godt samarbejde i teams. Oplæggets titel var: "Følg mig - du skal elske dine soldater/medarbejdere. Viser du det i ord og handling, vil de følge dig gennem ild og vand.”

 

Vi lægger præsentationerne på hjemmesiden under jernbaneudvalgets side her