Søg efter:    

Coronavirus

 

Coronavirus - hvad er dit ansvar som arbejdsgiver? 

 

I forhold til coronavirus (COVID-19) skal du som arbejdsgiver kortlægge, om der er risiko for, at dine medarbejdere kan blive udsat for smitte med coronavirus fra for eksempel kunder, klienter eller andre medarbejdere. Hvis det er tilfældet, skal du iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt kan forebygge smitterisikoen.

Som arbejdsgiver er det dit ansvar løbende at kortlægge risikoen for, at dine medarbejdere kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Hvis kortlægningen viser, at der er risici forbundet med arbejdet, er det din pligt som arbejdsgiver at iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt imødegår risikoen.

 

BAU transport og engros opfordrer til, at alle virksomheder holder sig orienteret og følger både Arbejdstilsynets og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.