Søg efter:    

Husk

Mobning er typisk ikke det, man taler mest om i virksomhederne. Enten fordi det er tabu, eller fordi problemet ikke er så udbredt.

 

Vejledningen kan være med til at støtte arbejdspladserne med råd og værktøjer til at tage emnet op og forholde sig til det. De fleste kan nemlig bruges, også selvom I ikke oplever mobning. Dybest set handler det om at skabe en bedre arbejdsplads med bedre arbejdsklima.

 

Både ledelse, medarbejderrepræsentanter og den enkelte kan gøre meget for at forebygge og håndtere mobning.

 

Arbejdspladsens muligheder

• Skab en kultur, hvor mobning er no go

• Håndter det, hvis der er mistanke om mobning

• Håndter skænderier og konflikter

 

Hvad kan den enkelte gøre?

• Sig fra

• Respekter andre, når de siger fra

• Reager, hvis du oplever, at andre bliver krænkede

 

 

De færreste ønsker at mobbe andre. Men vi kan krænke andre, uden at vi ved det. Derfor er det så vigtigt, at der bliver sagt fra, hvis man oplever krænkelser – både som vidne og som den, der

bliver krænket. Og at det bliver respekteret, når nogen siger fra.

 

Det er dog vigtigt at understrege, at drillerier ikke nødvendigvis er mobning. Hvis begge parter opfatter drillerierne som en hyggelig del af dagligdagen, er det ikke mobning.

 

Vejledningen indeholder 4 dele:

 

• Definition af mobning

• Overvejelser og gode råd til arbejdspladsen

• Hvad kan den enkelte gøre?

• Gode ideer og redskaber

 

 

Find vejledningen her