Søg efter:    

Opdateret vejledning

BAU transport og engros har sammenskrevet vejledningerne: Jeg kører foderstofbus, og Jeg kører grovvarer og opdateret vejledningen til: Sikker transport af grovvarer.

 

Grovvaretransport byder på nogle særlige arbejdsmiljøforhold, herunder risici for udsættelse for støv og støj. Det er især sådanne forhold vejledningen sigter mod.

 

Vejledningen er tænkt som inspiration og vejledning til dig, der arbejder med transport af korn- og foderstoffer og til din arbejdsmiljøorganisation, det vil sige både ledere og arbejdsmiljørepræsentanter.

 

Du kan læse om følgende emner i vejledningen:

 

 • Ansvar og pligter i samarbejdet om sikkerhed
 • Generelt om praktisk sikkerhed
 • Risiko for sygdomme
 • Foderkørsel med tankbil
 • Aflæsning i silo
 • Aflæsning med cyklon
 • Kørsel med grovvarer på ladvogn
 • Læsning med suger
 • Levering af bigbags
 • Levering af grovvarer med varetursbil
 • Sikkerhed på gårdspladsen

 

 

Du finder vejledningen her