Søg efter:    

Ny bekendtgørelse

Den 1. oktober blev den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø offentliggjort. Bekendtgørelsen gør det tydeligere for arbejdsgivere, ledere og medarbejdere, hvilke regler der gælder for at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Med den nye bekendtgørelse får Danmark, som et af de første lande i verden, en bekendtgørelse, der dækker hele det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmarkedets parter bakker op om bekendtgørelsen.

Hvad indeholder den nye bekendtgørelse?

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø samler de vigtigste regler om psykiske arbejdsmiljø, så det fremover er lettere for virksomhederne at orientere sig i de relevante pligter på området og igangsætte et systematisk og målrettet arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

 

Bekendtgørelsen indeholder ikke nye krav til virksomhederne, men den bidrager til at give et overblik over de mest relevante regler om psykiske arbejdsmiljø og tydeliggør, hvad det er, virksomhederne skal være særligt opmærksomme på i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Samtidigt synliggør den Arbejdstilsynets gældende praksis i forhold til problemer med fx stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker eller arbejdsrelateret vold.  Den præciserer med andre ord, hvilke påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet typisk træffer afgørelser om.

 

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø er et led i udmøntningen af den politiske aftale fra foråret 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

 

Her finder du den nye bekendtgørelse

 

Her finder du Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse