Søg efter:    

10 anbefalinger

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har i fællesskab udarbejdet en pjece, som giver anbefalinger til, hvordan man kan forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladserne.

Pjecen hedder ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – Forebyg seksuel chikane” og bygger på parternes erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden.

Pjecen indeholder inspiration til arbejdet med at forebygge og har bl.a. følgende anbefalinger:

·       Seksuel chikane er uacceptabel

·       Hav klare retningslinjer

·       Brug dialogen som værktøj

·       Det skal være okay at sige fra

·       Klarlæg roller og ansvar

·       Bevar fokus på forebyggelse af seksuel chikane

 

Find alle anbefalingerne her