Søg efter:    

Øget coronakontrol

Myndigheder øger kontrol og vejledning i forhold til at begrænse smitten med COVID-19. Det skriver Arbejdstilsynet.

Virksomhederne har et stort ansvar for at træffe foranstaltninger, så smittespredningen af corona minimeres. Det er dog stadig ikke alle virksomheder, der i tilstrækkelig grad følger retningslinjer og anvisninger om bl.a. antal kunder, fysisk afstand, mulighed for at spritte hænder af mv.

Myndighederne sætter nu ind med et fælles fokus på virksomhedernes efterlevelse af lokalerestriktionerne og sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at begrænse spredningen af smitte og give en hjælpende hånd til politiets generelle kontrolopgave.

Fødevarestyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen vil på deres besøg bistå politiet med at sikre, at virksomhederne overholder forsamlingsbekendtgørelsens lokalekrav i bl.a. restauranter, caféer og dagligvarebutikker. Arbejdstilsynet vil styrke vejledningsindsatsen for at forebygge risiko for smittespredning med fokus på virksomhedernes medarbejdere. Selvom fokus er vejledning, vil Arbejdstilsynet kunne træffe afgørelse, hvis der konstateres regelbrud.

 

Læs hele nyheden her