Søg efter:    

Proaktiv målsætning

I et internationalt forskningsprojekt har man afprøvet en udviklingsproces, der inddrager forskere, faglige organisationer, og praktikere i at udvikle forslag til en række proaktive mål for sikkerhed, sundhed, og trivsel. Det skriver det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

At arbejde med positive, proaktive mål handler om at fokusere på alt det, man gerne vil have i stedet for kun at have øjnene rettet mod at kontrollere og tælle ulykker og sygefravær.

Det handler om at komme væk fra kun at sætte mål om reduktion i antallet af skader eller sygefravær til at se på, hvordan man kan måle på de processer, der sikrer, at vi får en mere sikker arbejdsdag. 

 

Læs hele nyheden her