Søg efter:    

Nye mål

Der er fortsat plads til forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdsplader. Derfor er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om en ny trepartsaftale for arbejdsmiljøet, som gælder til 2030.

 

Målene skal fremme et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø, og at centrale aktører på arbejdsmiljøområdet trækker i samme retning.

Der er konkret aftalt fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen:

  • Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker
  • Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen
  • Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger
  • Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger

Regeringen har sammen med seniorpensionsforligskredsen afsat 95 mio. kr. til Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø (herunder også BAU transport og engros), som skal understøtte, at Danmark når de nationale arbejdsmiljømål. Der vil de næste år komme en række særlige initiativer fra BAU transport og engros.

 

Læs hele nyheden her