Søg efter:    

AT aktionsdage

Arbejdstilsynets gennemfører også i år aktionsdage i branchen vejgodstransport som supplement til de almindelige tilsyn. Den næste er i uge 4 (25. til 29. januar).

Vejgodstransport er et af de områder, hvor der er størst risiko for arbejdsulykker. Langt de fleste ulykker sker ved af- og pålæsning af gods ude hos kunderne – industrivirksomheder, butikker, byggepladser, havne mv. Derfor rettes aktionerne mod disse steder.

På aktionsdagene sættes der fokus på følgende 5 områder, hvor ulykkerne i forbindelse med af- og pålæsning typisk sker:

  • Bæring af genstande og færden på ujævnt eller glat underlag med fare for at snuble, fx på grund af is, sne, spild, strøer, materiel, løst fodtøj, trapper, huller eller mørke.
  • Arbejde på lift eller rampe og klatring på lastbil eller gods med fare for at falde ned, fx ved spring ned fra rampe, vending af paller på bagsmækliften, håndtering af presenninger eller surring af gods.
  • Løft, hejsning og transport med fare for at blive ramt af gods m.v. der falder ned eller vælter, fx ved transport af ustabilt gods, eller når gods eller pallevogne bliver løftet, og der er personer i nærheden.
  • Arbejde tæt på andre trafikanter og transport af gods på lagre med fare for at blive påkørt, fx ved aflæsning i trafikken eller på trafikeret læsseplads, når køretøjer bakker eller ved kørsel med selvkørende pallevogne.
  • Træk og skub af tungt gods med fare for fysisk overbelastning, fx rullecontainere, tunge paller, ved blødt eller ujævnt underlag eller ved at gribe ud efter gods og genstande, der er ved at falde ned.

 

Du kan læse lidt overordnet om aktionerne her