Søg efter:    

skovlsne.dk

På hjemmesiden www.skovlsne.dk bliver der formidlet masser af viden om regler for snerydning, og du kan også se små videoer.

Læs om dit ansvar

Sne og is skal fjernes hurtigst muligt. Som grundejer har du som hovedregel selv ansvaret for, at gangarealer på og omkring din grund er ryddet og gruset eller saltet. Forsømmer du dette ansvar, kan du dømmes til at betale erstatning, hvis nogen kommer til skade på din grund.

Uanset om der sker uheld eller ej, kan du risikere at få en bøde, hvis der ikke ryddes sne og saltes eller gruses på din grund.

Vær opmærksom på, at skraldemanden og postbudet kan nægte at udføre deres arbejde, hvis havegang, trapper og plads omkring affaldsstativet ikke er ryddet og gruset. Det gælder også, hvis selve vejen ikke er ryddet

Du kan også læse om ansvar når det gælder offentlige veje, private veje i byerne, private veje på landet og private fællesveje på landet.

Privatpersoner

Som privatperson skal du rydde sne snarest muligt efter, at det har sneet samt gruse eller salte snarest muligt efter, at det er blevet glat føre. 
Ifølge lovgivningen skal fortovet være ryddet mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Søndage skal der være ryddet for sne klokken 8.

 På siden finder du også information om:

 
•    Hvornår man skal i gang med at rydde sne.
•    Hvordan man bedst rydder sne.
•    Hvad ens ansvar er i forhold til snerydning.
•    Hvordan man passer på sin ryg under snerydning.

På sitet skovlsne.dk finder du disse 10 gode sne-råd:

1.    Følg med i vejrudsigten.
2.    Sørg for at have en god sneskovl og kost parat.
3.    Tjek at du har grus, salt, sneskovl og kost parat og ved hånden. 
4.    Grus eller salt aftenen inden nattens snefald eller islag.  
5.    Hvis du bruger salt, så brug det med omtanke. Ved saltlage bruger du betydeligt mindre salt, end hvis det bliver strøet ud med hånden.  
6.    En saltlage bestående af 1 del salt og 4 dele lunkent vand. Vejsalt er tungt opløseligt, så du skal røre hyppigt i blandingen, da saltet ellers falder til bunds. Hvis du vil slippe for at røre så ofte, kan du anvende køkkensalt. Det er hurtig opløseligt og kan bruges med det samme.  
7.    Fordel altid grus eller salt jævnt - det skåner overfladen og mindsker risikoen for glat føre.  
8.    Hvis sneen er skovlet op i en vold ude ved kørebanen, så husk at lave en gennemgang i snevolden på mindst én meters bredde, så postbudet, renovationen og alle andre, der skal ind på din grund, kan færdes sikkert.  
9.    Er du pensionist, kan du muligvis opnå hjælp til at rydde sne og salte eller gruse. Din kommunes socialforvaltning kan give oplysninger om eventuelle ordninger.
10.    Tjek din kommunes hjemmeside for regulativer vedrørende vintervedligeholdelse -  se "vil du vide mere

HUSK at sende siden til dine kollegaer og til dit netværk. På den måde får vi skabt sikre adgangsveje, der er fri for sne.

Se siden her www.skovlsne.dk