Søg efter:    

Opdateret

Vejledningen ”Jeg kører med levende dyr” er blevet opdateret.

 

Vejledningen er tænkt som inspiration og vejledning til arbejdsmiljøorganisationen i virksomheder, der beskæftiger sig med transport af levende dyr. Transport af levende dyr byder på nogle særlige arbejdsmiljøforhold, bl.a. udsættelse for smitte og omgang med dyr, der kan udvise en irrationel adfærd. Det er især sådanne forhold, som vejledningen sigter mod.

 

I vejledning finder du emner som:

  • Ansvar og pligter
  • Generelt om praktisk sikkerhed
  • Bilens opbygning
  • Dyrs velfærd
  • På- og aflæsning af dyr
  • Udlevering af dyr til slagteri og eksport – gode råd til landmanden
  • Rengøring og desinfektion af materiel
  • Husdyr-MRSA i transportbranchen
  • Uddannelse

 

Du finder hele vejledningen her