Søg efter:    

Svar fra Statens Serum Institut

 

BAU Transport og engros har været i dialog med Statens Serum Institut om skraldemænd og Covid-19, når der afhentes affald fra steder, hvor der er smitteudbrud.  Herunder kan du læse både spørgsmål og svar.

 

 

Spørgsmål fra BAU transport og engros:

 

Nogle skraldemænd er utrygge ved at hente dagrenovation på steder, hvor der er konstateret smitte med Covid-19. Det kan være på plejehjem, som har været ramt af store smitteudbrud, og hvor der kan være en risiko for at blive smittet af det affald, der håndteres. Normalt er affaldet ikke pakket ind, og derfor forekommer der ofte, når låget løftes, en form for kontakt med affaldet. Ved besigtigelse af affaldet løftes låget, og her vil et vindpust måske kunne udgøre en risiko. Denne usikkerhed fylder hos skraldemændene.

Er der en risiko for at blive smittet ved håndtering og besigtigelse af denne type affald? Skal denne type affald klassificeres som farligt affald? Skal denne type affald klassificeres som farligt affald? Og vil dette betyde, at det skal håndteres anderledes og for eksempel pakkes ind (bleer eller lignende)?

Kan Statens Serum Institut lave en risikovurdering af denne form for arbejde og melde noget ud, som kan give tryghed for vores skraldemænd?

 

 

Svar fra Statens Serum Institut

 

 

Først vil jeg nævne, at vi betragter SARS-CoV-2 (ny coronavirus) som et virus af en kategori, hvor affald fra pleje og behandling af patienter/borgere med covid-19 ikke klassificeres som klinisk risikoaffald.

Smitte kan ske ved tæt kontakt med (og indånding af dråber) fra en person, som er smittet uden at vide det – eller fra en person, som er smittet og har symptomer (og derfor ikke burde være på arbejde eller bevæge sig rundt i samfundet). Eller den kan ske ved berøring af kontaktpunkter og -flader, som den smittede har hostet, nyst og snottet på eller rørt ved med hænder forurenet med host, nys og snot fra sine luftveje.

Generelt er der derfor meget lille risiko for at blive smittet med covid-19 fra affald.

Jeg går ud fra, at du taler om affald i affaldscontainere og ikke i affaldssække. Fra et plejehjem eller en anden institution med udbrud af covid-19 vil affald som fx bleer ikke udgøre en risiko for covid-19-smitte – men af andre grunde bør det selvfølgelig være emballeret i en almindelig affaldspose – så der ikke er risiko for smitte med fx diarre-sygdomme. Personalets brugte overtrækskitler, handsker, masker o.l. bør ligeledes være emballeret i en affaldspose. Hvis det ikke er tilfældet, vil jeg foreslå, at I påtaler det over for institutionen/kommunen.

I store affaldssække kan det i nogle situationer være ok ikke at emballere den type affald, hvis det er tørt.

Du nævner besigtigelse – er det i forbindelse med sortering, at I skal tjekke om affaldet er sorteret korrekt? Når det gælder restaffald er der vel ikke behov for sortering? Under alle omstændigheder mener jeg ikke, at der er risiko for at virus blæser ud fra affaldet.

Hvis I overholder de basale retningslinjer om god håndhygiejne – inkl. at I ikke spiser mad (og slik), ryger eller bruger jeres mobiltelefoner uden at have rene hænder (vask dem, hvis de er synligt forurenede, eller brug håndsprit, hvis de er rene og tørre) – se bl.a. anbefalingerne på Arbejdstilsynets hjemmeside under overskriften ”Infektionsrisiko” Arbejdsmiljøvejviser til vand, kloak og affald - Arbejdstilsynet (at.dk)

Jeg er klar over, at man skiftevis kører renovationsvogn og tømmer containere – så tænk også over, hvordan I overholder hygiejnen i bilens førerhus, bl.a. under pauser og med henblik på rengøring af rat, håndtag og andre kontaktpunkter.

Jeg håber, at det er tilstrækkeligt svar – ellers er du velkommen til at vende tilbage.

 

Venlig hilsen,

Elsebeth Tvenstrup Jensen
Overlæge, Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne

Infektionsepidemiologi og forebyggelse

 

BAU transport har udarbejdet vejledningen "Jeg er skraldemand". Her finder du generel viden og gode råd om arbejdsmiljø for skraldemænd. 

Du finder vejledningen her