Søg efter:    

Ny pulje

I december 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen.

 

De fire nationale mål handler om arbejdsulykker samt kemisk, ergonomisk og psykisk arbejdsmiljø.

 

Indenfor BAU transport og engros område er der særligt fokus på:

1. Arbejdsulykker

Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker.

Ambitionen med målet er, at arbejdspladser arbejder aktivt for en høj grad af sikkerhed og en stærk sikkerhedskultur, og at lønmodtagere oplever et godt sikkerhedsklima på arbejdspladsen. Det er med henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere kommer til skade i ulykker på arbejdet.

Der et udpeget følgende grupper:

  • Transport af gods
  • Vand, kloak og affald
  • Brand og redning

 

2. Psykisk arbejdsmiljø

Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger.

Ambitionen med målet er, at arbejdspladser arbejder aktivt med at forebygge og håndtere væsentlige risici i det psykiske arbejdsmiljø. Det er med henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere oplever ubalance mellem høje krav i arbejdet og lav indflydelse i arbejdet, samt at betydeligt færre lønmodtagere udsættes for krænkende handlinger, vold eller trusler om vold på arbejdet.

Der er udpeget følgende grupper:

  • Transport af passager – vold, trusler om vold – krænkende handlinger
  • Brand og redning - vold, trusler om vold – krænkende handlinger
  • Transport af gods - ubalance i opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder

 

Baggrunden for aftalen er, at der fortsat udfordringer med arbejdsmiljøet. Der bliver f.eks. hvert år anmeldt ca. 42.500 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet.

 

Der er derfor afsat en pulje penge, der skal bruges til virksomhedsnære aktiviteter i de kommende år. Aktiviteterne skal udvikles henover sommeren.

 

Bau transport og engros modtager gerne idéer til aktiviteter, der kan forbedre arbejdsmiljøet hos jer.

 

Vi vil orientere jer løbende, når der kommer mere information på området.

 

Kontaktpersoner:

Susanne Linhart, sli@di.dk

Benny Nymark Andersen, benny.andersen@3f.dk