Søg efter:    

Arbejdsmiljøindsats

En ny rapport viser positive sammenhænge mellem virksomhedernes rapporteringer om deres arbejdsmiljøindsats og færre anmeldte arbejdsulykker.

 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet rapporten for Arbejdstilsynet, og den viser, at der er positive sammenhænge mellem virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og en lavere risiko for især alvorlige arbejdsulykker (fravær over 30 dage og ulykker med dødelig udgang). Men tendensen ses også for arbejdsulykker med én dags fravær eller mere.  

Læs mere her