Søg efter:    

Gør det nu

Arbejdstilsynets kampagne ”Gør det nu – anmeld arbejdsulykker” er blevet relanceret på temasiden: www.gordetnu.dk

 

Anmeldepligtige arbejdsulykker skal anmeldes. Det skal de både for medarbejderens egen skyld, men også for at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø i fremtiden. Anmeldte ulykker er nemlig en forudsætning for at forebygge fremtidige arbejdsulykker bedst muligt.

Kun halvdelen af alle anmeldepligtige arbejdsulykker bliver anmeldt, viser en undersøgelse fra Arbejdstilsynet. Mørketallet skyldes blandt andet manglende viden om arbejdsulykker og tvivl om, hvornår ulykken er alvorlig nok til at blive anmeldt.

Det er arbejdsgivers pligt at anmelde ulykken, men det kan være svært at vurdere, hvilke ulykker der skal anmeldes og ikke anmeldes. Er du som arbejdsgiver i tvivl, er det derfor altid bedst at anmelde. Så vil anmeldesystemet EASY selv vurdere, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke

Anmeld alle arbejdsulykker - også de små

Alle anmeldepligtige ulykker skal anmeldes. Det er der to grunde til:

1. Medarbejdere har bedre mulighed for at få erstatning

Medarbejdere har ret til erstatning ved skader. Det er dog ikke sikkert, at skaderne opstår lige med det samme efter ulykken. Som arbejdsgiver sikrer du derfor medarbejderne bedst ved at melde alle arbejdsulykker - også små ulykker. 

2. Vi kan bedre forebygge fremtidige arbejdsulykker sammen

For at forebygge arbejdsulykker er det vigtigt at have så meget viden som muligt om, hvad der er årsag til både ulykker og nærved-ulykker. Denne viden opnås bedst ved at alle ulykker og nærved-ulykker anmeldes. 

Du kan læse mere om anmeldelse af arbejdsulykker på temasiden her