Søg efter:    

Ny vejledning

Arbejdstilsynet har offentliggjort en ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres. Vejledningen skal hjælpe arbejdspladserne med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og bl.a. forebygge stress.

 

I vejledningen er der samlet en række centrale tiltag, man som arbejdsgiver kan sætte i værk sammen med sine medarbejdere for at forebygge for eksempel stress som følge af stor arbejdsmængde og tidspres. Blandt de vigtigste tiltag er:

  1. Sørg for, at der er klare arbejdsgange, så det er tydeligt, hvem der laver hvad. Det styrker samarbejdet om opgaverne og skaber mening i arbejdet.
  2. Prioritér arbejdsopgaverne. Tal jævnligt med medarbejderne om, hvilke arbejdsopgaver de skal løse. Fortæl dem også om dine forventninger, og hvad de skal prioritere, når der er travlt.
  3. Tilbyd hjælp og støtte. Sørg for, at dine medarbejdere ved, hvor de kan få hjælp til opgaveløsningen. Det kan både være hos ledere og kollegaer.

Vejledningen er den første vejledning om psykisk arbejdsmiljø, der kommer i kølvandet på bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø, som trådte i kraft 1. november 2020. Senere vil der blive udarbejdet vejledninger om ”Uklare krav og modstridende krav i arbejdet ” og ”Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker”.

 

Læs hele nyheden her