Søg efter:    

Nedbring arbejdsulykker

Der er 1.800 ulykker årligt inden for transport af gods. Det er mange. Men forskningsbaseret app kan bidrage til at bringe tallet ned. Det skriver Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Gratis app til digital sikkerhedsrundering

Safety Observer app’en kan bruges af ledere og medarbejdere i forebyggelsesarbejdet til at give et billede af det aktuelle sikkerhedsniveau på arbejdspladsen og arbejdsstederne. Resultaterne laves på baggrund af en rundering og systematiske observationer af sikkerhedsforhold- og adfærd på arbejdspladsen og arbejdssteder.

 I Safety Observer app’en indgår der en transportskabelon, som er rettet mod værnemidler, eks. synligt tøj og passende sikkerhedsfodtøj, adgangsforhold ved af- og pålæsning, køretøjernes indretning samt medarbejdernes adfærd. Dette er oplagt at tage fat i, når man skal reducere risikoen for arbejdsulykker i forbindelse med transport af gods på veje.

Sådan kan den bruges

Inden arbejdet påbegynder – medarbejderen kan for eksempel tage stilling til følgende:

  • ’Har jeg de påkrævede og relevante værnemidler?’
  • ’Er køretøjet indrettet hensigtsmæssigt?’
  • ’Har jeg relevante tekniske hjælpemidler?’

Undervejs i arbejdet, når medarbejderne kommer ud til kunder – eks. dokumentation af af- og pålæsningsforhold:

  • Vinterforanstaltninger - isglatte adgangsveje
  • Egen adfærd ved ind- og udstigning; fald på vej ud af førerhus eller ned fra bagsmæklift
  • Ergonomi – brug af tekniske hjælpemidler ved tunge løft mm.

Kilde: Pete Kines, seniorforsker ved NFA

Sådan gør I

I kan downloade Safety Observer-app’en gratis via App Store (iOS) eller Google Play (Android) til både smartphones og tablets. Opret en virksomhedsprofil og så kan arbejdet med at forbedre jeres sikkerhedsniveau begynde.

 

Læs alt om nyheden her