Søg efter:    

Ny vejledning

Der er udgivet en ny vejledning omkring radiokommunikation på skadesteder.

Vejledningen beskriver de sikkerhedsmæssige problemstillinger, der knytter sig til radiokommunikation på skadesteder. Læseren får anvist organisatoriske og tekniske løsninger til at minimere risikoen for indsatsmandskabet i denne forbindelse. 

Radiokommunikation kan effektivisere indsatsen og øge mandskabets sikkerhed meget væsentligt. Omvendt kan valg af uhensigtsmæssigt teknisk udstyr, uklar betjeningsprocedure, mangel på rutine m.m. være direkte eller medvirkende årsag til forsinket fremmøde, mangelfuld indsatsledelse og dermed større skader end nødvendigt. 

Indholdet i vejledningen knytter sig til områder som:

  • Digitalt radiosystem 
  • Det valgte radioudstyr 
  • Behov for radiokommunikation
  • Aktører på et skadested/kommunikation
  • Øvrigt kommunikationsudstyr 
  • Kommunikationsproblemer 
  • Sikkerhedskrav for brugen af SINE (Sikkerhedsnettet)
  • Formelle uddannelseskrav 
  • Fælles radioprocedure

I vejledningen får I under hvert punkt en masse viden og gode råd.

Du finder den nye vejledning her