Søg efter:    

Arbejdsmiljøpuljen udvider

Arbejdsmiljøpulven udvider med flere målgrupper.

Forligskredsen bag aftalen om ret til seniorpension for nedslidte har godkendt en række ændringer af bekendtgørelsen om Arbejdsmiljøpuljen, så puljemidlerne i 2022 og 2023 kan finde vej til endnu flere arbejdspladser. 

De nye regler træder i kraft den 20. april. Det skriver Arbejdstilsynet.

Private virksomheder med op til 100 ansatte og offentlige arbejdspladser med op til 50 ansatte kan fremover søge puljen. Desuden vil virksomheders produktionsenheder (p-enheder) fremover kunne søge puljen. Hidtil har kun virksomheder med eget CVR-nr. kunnet søge. Således vil p-enheder med mellem 1 og 100 ansatte i private virksomheder og offentlige p-enheder med mellem 1 og 50 ansatte kunne søge puljen med de nye regler.

Puljen deles op, så 75 pct. af puljemidlerne øremærkes til private virksomheder.

Læs hele nyheden her