Søg efter:    

Fakta fremfor smileyer AT

 

I februar blev der fremsat et lovforslag om en ny faktabaseret visningsordning vedrørende virksomheders arbejdsmiljø. Det skriver Arbejdstilsynet.

 

Vedtages lovforslaget vil den nuværende ordning, hvor Arbejdstilsynet tildeler en smiley efter et tilsynsbesøg, blive erstattet af en ny visningsordning. Den nye ordning skal fra 2023 vise, om Arbejdstilsynet har været på besøg på en virksomhed, samt om virksomheden har fået en afgørelse. 

 

Ordningen skal skabe større gennemsigtighed og understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne.

Bagrund for forslaget:

Arbejdstilsynets smileyordning blev indført for mere end 15 år siden. I den periode er Arbejdstilsynets tilsyn løbende blevet tilpasset, men smileyordningen er ikke fulgt med tiden og giver ikke et retvisende billede af virksomhedernes arbejdsmiljø, fx omfatter den ikke alle virksomheder, der får besøg af Arbejdstilsynet, og en grøn smiley kan misforstås som en blåstempling af virksomhedens arbejdsmiljø. 

Læs mere om nyheden her