Søg efter:    

Job & sind

 

Hvordan forebygger og håndterer man psykisk mistrivsel på arbejdspladsen? Svaret kan du finde i Job&Sind-værktøjet, der består af 16 anbefalinger til arbejdspladser og ledere fordelt på 4 temaer samt en infopjece og forslag til pejlemærker til arbejdspladsen.

 

Værktøjet indeholder 16 anbefalinger til arbejdsplads og ledere. Job&Sind-anbefalingerne er fordelt på 4 overordnede temaer:

 

Hvorfor skal arbejdspladsen håndtere psykisk mistrivsel?

Uanset om årsagen til mistrivslen skal findes på arbejdet eller skyldes private forhold uden for arbejdet, kan der være gode grunde til, at arbejdspladsen tager hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel:

 

• På arbejdspladsen er man enig om, at det er ”det rigtige” at gøre.

• Arbejdspladsen vil gerne fastholde medarbejderne og beholde deres ekspertise.

• Arbejdspladsen vil gerne være rummelig overfor medarbejdere, der oplever psykisk mistrivsel, for at skabe en god atmosfære og tryghed.

• Arbejdspladsen viser, at den tager et socialt ansvar, hvilket giver et godt omdømme.

 

Hvem på arbejdspladsen kan gøre en forskel:

• Ledelsen

• Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter

• HR-afdelinger

• Arbejdsmiljøorganisationen (AMO)

• Ressourcepersoner med arbejdsmiljø som speciale på både små og store arbejdspladser.

I kan finde nyheden, temaerne og anbefalingerne her