Søg efter:    

Ny undersøgelse kortlægger

22,2 procent af lønmodtagerne på danske arbejdspladser har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane inden for det seneste år. Heraf rapporterer fx 15,9 pct. om mindst én hændelse af kønskrænkende adfærd. Det estimerer en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

 

21 konkrete hændelser

Det særlige ved undersøgelsen er, at man med en forskningsbaseret tilgang undersøger, hvilken karakter hændelser med uønsket seksuel opmærksomhed og kønsbaseret chikane har, hvilket betyder, at man får et langt mere nuanceret billede af indholdet, end man tidligere har haft.

Undersøgelsen spørger derfor ind til 21 forskellige former for grænseoverskridende adfærd som fx kønskrænkende adfærd, uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel chikane. Måden spørgeskemaet er konstrueret på giver dermed et bedre udgangspunkt for at forebygge problemerne, fordi man graver et spadestik dybere og får et fælles udgangspunkt for en dialog om et følsomt og komplekst emne.

Læs hele undersøgelsen her

 

 

Kender I BAU transport og engros´ vejledning ”Har I brug for at pudse tonen af?”

I kan bruge vejledningen til at tage en dialog om samarbejde og mobning. Vejledningen giver gode råd i forhold til hvordan dårligt samarbejde og mobning kan håndteres. 

I finder vejledningen her