Søg efter:    

Nu er det nemmere

Indtil juli 2022 har arbejdsgivere skullet forholde sig til tre forskellige kriterier og tre forskellige frister for anmeldelse af arbejdsulykker. Det skriver Arbejdstilsynet.

Fra den 1. juli skal arbejdsgiverne nu anmelde de samme arbejdsulykker til arbejdsskadeforsikringsselskaberne, som de i dag anmelder til Arbejdstilsynet. 

Alle arbejdsulykker skal anmeldes på samme måde i det elektroniske anmeldesystem EASY. 

Med de nye regler er fristen for anmeldelse af arbejdsulykker blevet justeret, så alle ulykker skal anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen.

Alle arbejdsulykker anmeldes i systemet EASY på virk.dk uanset, om anmeldelsen skal ske til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne. Tilskadekomne eller en partsrepræsentant kan, som i dag, fortsat selv anmelde arbejdsulykker inden for ét år.

Læs hele nyheden her

 

 

Har I brug for at tjekke jeres risiko for ulykker? 

Brug Bau transport og engros´ vejledning ”Risikovurdering” til at gennemgå jeres virksomhed.

En risikovurdering handler i bund og grund om at bruge sin fantasi til at forestille sig, hvilke risici, der er ved et bestemt stykke arbejde. Dernæst at holde risici op mod sandsynligheden for, at det kan ske, og endelig at vurdere, hvad man kan gøre for at forebygge det. For nogle falder det helt naturligt at gå rundt på arbejdspladsen og lave vurderingerne. For langt de fleste kræver det en vis form for viden, oplæring og erfaring. 

 

I vejledningen bliver du guidet igennem emner som:

  • Hvornår skal jeg risikovurdere?
  • Hvad er konsekvensen /risikoen for en ulykke?
  • Eksempler på risikovurderinger

 

Det er en god idé at tage et risikotjek af og til. 

I finder vejledningen her