Søg efter:    

Ulykker på vejene

Ulykker på vejene - nyt studie 

Ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø afdækker de store syndere, der kan få chauffører af bl.a. lastbiler, busser og taxaer til at ende i trafikuheld. 

Søvnighed er et typisk problem, men også distraherende mobiltelefoner og dårlig planlægning af arbejdstid og arbejdsindhold kan udgøre en risiko.

Undersøgelsen peger på i alt 27 markante risikofaktorer, der kan forbindes til trafikulykker blandt lastbil-, taxa- og buschauffører m.fl.

Det er vigtig viden, fordi det giver både chaufførerne og deres arbejdsgivere mulighed for at iværksætte indsatser, der kan nedbringe antallet af ulykker.

I undersøgelsen har forskerholdet fundet frem til de 27 risikofaktorer ved at gennemgå i alt 67 internationale forskningsundersøgelser.

Herefter har forskerne inddelt risikofaktorerne i seks grupper: 

·      Organisatoriske

·      Egenskaber hos den enkelte chauffør

·      Kvalifikationer

·      Chaufførens tilstand

·      Køreadfærd

·      Ydre omstændigheder. 

 

Gennemgangen af de mange forkningsundersøgelser viser bl.a.:

·      At søvnige chauffører og lang køretid udgør veldokumenterede risici for ulykker på vejene. 

·      At alder spiller en rolle. Her er det særligt de helt unge og de ældre chauffører, der er i særlig risiko for at blive involveret i trafikuheld.

·      Chaufførens helbred og distraktioner fra for eksempel mobiltelefoner og GPS’er også er relevante risici.

 

Læs hele undersøgelsen her

 

 

Få styr på jeres trafiksikkerhedspolitik!

I kan kigge i vejledningen fra BAU transport og engros, som er en guide til virksomhedens trafiksikkerhedspolitik. I vejledningen bliver I guidet igennem en række temaer, så I kan udarbejde jeres egen politik. 

I kan bl.a. læse om:

  • Indhold i en trafiksikkerhedspolitik.
  • Systematisk opbygning af en trafiksikkerhedspolitik.
  • Ledelsen som rollemodel og inspirator.
  • Opfølgning og evaluering.

Du finder vejledningen her

 

 

 

Mere inspiration

Der er også masser god viden at hente på siden sikkertrafik.dk

På siden er der masser af råd og viden om at gebærde sig sikkert i trafikken. 

Du finder siden her