Søg efter:    

Styr på sikkerhedsdatablade

Der skal være styr på sikkerhedsdatablade i virksomhederne

 

Kampagne skal kontrollere sikkerhedsdatablades kvalitet efter nye formkrav. Arbejdstilsynet gennemfører i 2023 en kampagne for at kontrollere om virksomhederne overholder reglerne vedrørende udarbejdelse af sikkerhedsdatablade. 

I 2020 kom der nye regler, hvor der bl.a. stilles skærpede krav til oplysninger om nanoformer, hormonforstyrrende stoffer og fysisk/kemiske egenskaber i sikkerhedsdatabladet. Formålet med kampagnen er at føre en bred kontrol med om sikkerhedsdatabladene indeholder de nye oplysninger, som gælder fra 1. januar 2023

Læs mere her

 

 

Vidste du at?

Sikkerhedsdatablade er grundlaget for at virksomheder kan vurdere kemiske risici (kemisk risikovurdering).

BAU transport og engros har lavet vejledningen "Vurdering af kemiske risici  og hjælp til instruktion - et praktisk eksempel fra en transportvirksomhed". Her får du viden og helt konkrete eksempler på arbejdet med sikkerhedsdatablade.

Du finder vejledningen her