Søg efter:    

Kampagne om stress

Arbejdstilsynet har udarbejdet et tema om forebyggelse af stress

 

Det ene tema handler om stor arbejdsmængde og tidspres på jobbet.

Stor arbejdsmængde og tidspres handler om, at der er medarbejdere, som er nødt til at arbejde hurtigt eller mange timer for at nå deres arbejdsopgaver. Det kan fx vise sig ved, at medarbejderne ofte arbejder i højt tempo, at de har svært ved at få tid til at holde pauser, eller at de tit har lange arbejdsdage.

Det kan være både udviklende og motiverende at have travlt på jobbet, men særligt hvis det står på i længere tid, kan det have alvorlige konsekvenser for medarbejderens helbred. Det kan fx øge risikoen for langvarig stress.

Find inspiration og materiale her

 

 

 

Det andet tema handler om modstridende og uklare krav i arbejdet

 

Uklare krav i arbejdet kan komme til udtryk ved, at medarbejdere er i tvivl om, hvordan de skal løse deres opgaver, hvad der forventes af dem, eller hvornår de har udført deres arbejde godt nok. Det kan også komme til udtryk i relation til deres ansvarsområder, hvor de kan være i tvivl om, hvem der gør hvad.

Modstridende krav til arbejdet handler om, at det ikke er muligt for medarbejderne at indfri alle krav og forventninger. Det kan fx være, når ledelse, borgere, kunder eller samarbejdspartnere har forskellige ønsker til, hvordan en opgave skal løses.

Med den rette forebyggelse kan uklare og modstridende krav være både udviklende og motiverende for medarbejderne. Det uklare og dilemmafyldte kan netop være det, der giver medarbejderne mulighed for indflydelse på, hvordan de udfører deres arbejde.

Er forebyggelsen til gengæld utilstrækkelig, kan uklare og modstridende krav have alvorlige konsekvenser for medarbejderens helbred. Det kan fx øge risikoen for langvarig stress.

Find inspiration og materiale her