Søg efter:    

Virksomhedsarrangementer indenfor persontransport

BAU transport og engros sætter fokus på vold og trusler i persontransporten.

De seneste år har der været et øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø i persontransporten. Udviklingen bevæger sig i den rigtige retning, men der er desværre stadig udfordringer. Derfor har BAU transport og engros sat et nyt initiativ i gang, som skal være med til sikre et trygt og godt psykisk arbejdsmiljø indenfor branchen persontransport.

 

Det nye initiativ og indhold

I 2023 og 2024 afholder BAU transport og engros gratis virksomhedsarrangementer, hvor emnet er forebyggelse af vold og trusler indenfor persontransport.

Initiativet skal være med til at sætte gang i både debat og drøftelser om, hvordan vi kommer udfordringerne til livs, så alle i branchen kan føle sig trygge, når de går på arbejde.

Virksomhedsarrangementerne består af et 3 timers oplæg, hvor der bliver sat fokus på vold og trusler i persontransport.

Undervisningen vil veksle mellem teori, plenumsnak og gruppearbejde

Der bliver taget udgangspunkt i virkelige cases og dialogkort, og der vil være fokus på at skabe bevidsthed om egen rolle og egne grænser.

 

Baggrunden for initiativet

Initiativet fra BAU transport og engros sker som et led i trepartsaftalen fra 2020, hvor transport af passagerer er udpeget som et af de prioriterede mål med henblik på at sikre, at arbejdspladser aktivt arbejder med at forebygge og håndtere væsentlige risici i det psykiske arbejdsmiljø.

 

Er du interesseret i et virksomhedsarrangement eller vil du bare høre mere?

Tag fat i partskonsulent Marie-Louise Heneberg på mahe@di.dk eller partskonsulent Benny Nymark Andersen på benny.andersen@3f.dk

 

Eksempel på program og indhold:

 

 Introduktion og oplæg

·      Er der flere konflikter i dag?

·      Hvordan ser statistikkerne ud?

·      Min rolle – film: ” Er du dum eller hvad?”

·      Kommunikation, assertion - eksempler

Cases, løsninger i grupper, dialogkort

·      Hvordan kan du handle anderledes end du plejer?

·      Hvad tænker du?

Cases, løsninger i grupper, dialogkort

·      Hvordan kan jeg blive bedre til at håndtere mine konflikter i hverdagen?

·      Hvad byder jeg ind med?

Der vil blive indlagt pause og plenum snak

Opsamling og afrunding på dagen

 

Husk vi også har virksomhedsarrangementer, der sætter fokus på forebyggelse af ulykker indenfor indsamling af affald og transport af gods. Læs mere om de arrangementer her