Søg efter:    

Ny forskning fra NFA

Et sjofelt blik, en berøring eller en seksuelt ladet kommentar.

Uønsket seksuel opmærksomhed og chikane på arbejdspladsen kan være mange ting.

Men ubehagelige og uønskede seksuelle hændelser er noget, som hver femte medarbejder har oplevet på arbejdspladsen.

Nu viser forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), at der er et 2,6 point højere gennemsnitligt niveau af depressive symptomer hos de medarbejdere, der konkret har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. Det er point målt på en skala fra 0 til 50, hvor en score på 20 eller derover indikerer mulig depression.

Tallet er endnu højere for medarbejdere, der fortæller om oplevelser med seksuel chikane. Her findes et gennemsnitligt niveau af depressive symptomer, der er 3,4 point højere end andre medarbejdere.

- Vores resultater tyder på, at uønsket seksuel opmærksomhed og chikane er forbundet med nedsat mental sundhed, også selvom medarbejderne ikke rapporterer, at de direkte har været udsat for seksuel chikane, siger seniorforsker på NFA Ida E. H. Madsen, der står bag undersøgelsen.

I 2022 lavede NFA den første kortlægning af området, hvor det kom frem, at 22,2 procent svarer, at de har oplevet mindst en hændelse af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane inden for det seneste år.

Læs mere om undersøgelsen her

 

 

Kender du vejledningen ”Har I brug for at pudse tonen af? Hvordan dårligt samarbejde og mobning kan håndteres” fra BFA Transport? Hvis I vil arbejde med jeres arbejdspladskultur, er der gode råd og værktøjer i vejledningen. 

 

Vejledningen inspirerer til at få snakket spørgsmål igennem som:

  • Hvordan taler vi til hinanden på vores arbejdsplads? 
  • Er tonen hård, kærlig eller?
  • Kan den enkelte medarbejder sige til og fra og bliver der lyttet?
  • Hvordan introducerer vi nye medarbejdere til vores tone og kultur?
  • Findes der mobning på vores arbejdsplads? Og hvad gør vi ved det?
  • Er det tid til at ”pudse tonen af” på vores arbejdsplads?
  • Etc

 

Der er mange muligheder for at starte en dialog om emnet.

 

Du finder vejledningen her