Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros

 

Kontakter og links på denne side

 
Branchearbejdsmiljøudvalgets sekretariat
- alle henvendelser til Branchearbejdsmiljøudvalget transport og engros
 
Branchearbejdsmiljøudvalgets Partssekretariater
- faglige spørgsmål til vejledninger m.v.
 
Branchearbejdsmiljøudvalgets medlemsorganisationer m.v.
- nye forslag til vejledninger eller indsatsområder
 
Branchearbejdsmiljøudvalgets materialer
- bestilling af materialer m.v.
 
Branchearbejdsmiljøudvalgets samarbejdspartnere
- lovgivning, bekendtgørelser, andre brancheområder m.v.
 
Branchearbejdsmiljøudvalgets webredaktørgruppe
- hjemmesidens indhold og tekniske spørgsmål

 
 
  
Branchearbejdsmiljøudvalgets Sekretariat
 

Branchearbejdsmiljøudvalet transport og engros
Sekretariat Eva Hjermitslev 
H. C. Andersens Boulevard 18 
1787 København V
Telefon 33 77 33 77

email: evhj@di.dk

 

Branchearbejdsmiljøudvalgets Partssekretariater
 

Arbejdsgiversekretariatet
DI
Chefkonsulent Susanne Linhart

H. C. Andersens Boulevard 18

1787 København V

Telefon 33 77 48 47
email: sli@di.dk

 

 

Arbejdstagersekretariatet

3F, Fagligt Fælles Forbund

Miljøkonsulent Kjeld Hougaard Jensen
Kampmannsgade 4
1790 København V
tlf : 88 92 03 02

email: kjeld.jensen@3f.dk

 

 
Arbejdsledersekretariatet

Lederne

Arbejdsmiljøchef Lars Andersen
Vermlandsgade 65
2300 København S
tlf : 32 83 32 83

email: la@lederne.dk 
 

 

Branchearbejdsmiljøudvalgets materialer


Branchearbejdsmiljøudvalgets materialer vil løbende blive offentliggjort på hjemmesiden, hvorfra de kan downloades. Materialerne kan også rekvireres hos Branchearbejdsmiljøudvalgets medlemsorganisationer, se ovenfor. 

Branchearbejdsmiljøudvalgets webredaktører

 

Eva Hjermitslev evhj@di.dk

Susanne Linhart sli@di.dk

Kjeld H. Jensen kjeld.jensen@3f.dk

 

 

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 / 1787 København V | Tlf 3377 3377 | E-mail evhj@di.dk