Søg efter:    

Fokus på ulykker

På faktaarket ”Når du arbejder på lad” får du gode råd til, hvordan du bedst arbejder på lad. På arket kan du se billeder, der supplerer de gode råd.

Her får du nogle gode råd om, hvordan du bedst undgår at falde og snuble på ladet.

 

1.Sørg altid for, at ladet er rengjort for snavs og sne

2.Salt forebygger, at ladet bliver glat at arbejde på.

3.Nogle varer tåler ikke salt. Forskellige alternative typer is-fjernere kan bruges i stedet.

4.God arbejdsbelysning er vigtig. Sørg for god belysning i kranens arbejdsområde, på ladet og i området langs lastbilen.

5.Hold orden på ladet. Det giver overblik og er med til at sikre, at du ikke snubler og falder.

6.Gods, der udgør en særlig risiko for at du kan snuble, falde eller skære dig, bør lastes, så risikoen er mindst mulig.

 

 

HUSK

  • Gør ladet skridsikkert med rengøring, salt eller is-fjerner
  • Sørg for orden og godt lys i arbejdsområdet
  • Vær opmærksom på gods, der udgør en særlig risiko

 

Du finder faktaarket her

 

BAU transport og engros har udarbejdet en lang række fakta-ark med beskrivelse at typiske ulykker. ” Når du klargør gods for sikker håndtering ” er et af områderne. Fakta-arkene kan bruges som inspiration og gode snakke om arbejdsmiljøet. De kan downloades som A3 og A4 version I kan bruge i virksomheden.

Du finder alle faktaark her