Søg efter:    

Fokus ulykker

El-hest med perron uden sikring mod påkørsel, hvor flere kører med el-heste, gaffelstablere, trucks mv. samtidig. 

 

Ulykker sker tit, fordi fastlagte færdselsregler ikke overholdes. Ulykkerne er ofte alvorlige personskader i de situationer.

 

Sådan mindsker du risikoen:

• Brug el-hest, hvor der kun er adgang fra siderne med monteret sikkerhedsplade.

• Kør kun baglæns, når du ikke kan se ud over læsset, men bak aldrig uden at orientere dig 

• Tilpas hastigheden.

• Alle skal instrueres i sikker adfærd ikke mindst ved f.eks. brug af el-hest, hvor der ikke kræves certi­fikat.

• Overvej trucks, hvor sædet kan drejes.

• Klare regler for adskillelse af kørende og gående tra­fik.

 

Du finder faktaarket her

 

BAU transport og engros har udarbejdet en lang række fakta-ark med beskrivelse at typiske ulykker. ”El-hest med perron uden sikring mod påkørsel” er et af områderne. Fakta-arkene kan bruges som inspiration og gode snakke om arbejdsmiljøet. De kan downloades som A3 og A4 version I kan bruge i virksomheden.

Du finder alle faktaark her