Søg efter:    

Vellykket jernbanekonference

Brancheudvalget for jernbaner holdt konference i Odense den 1. marts 2023 med 140 deltagere. Det hidtil største antal deltagere.

 

Podcast serie om traumatiske hændelser

På programmet blev udvalgets seneste projekt præsenteret - en serie af podcast’ om traumatiske hændelser. En kombination af interviews med branchen suppleret med kommentarer af aut. psykolog, specialist i psykotraumatologi Michael Bruun. Serien kan høres på siden Spor respekt.

 

Natarbejde, helbred og sikkerhed

Ann Dyreborg Larsen, seniorforsker (NFA) satte fokus på natarbejde, helbred og sikkerhed. Ann Dyreborg Larsen gav et godt overblik over de seneste forskningsresultater om kroppens respons på natarbejde, og hvordan det hænger sammen med f.eks. kræft, arbejdsulykker og graviditet

 

Kan vi blive sundere af at gå på arbejde? 

Ninna Maria Wilstrup, cand.scient.soc. (NFA) fortalte om sundhedsmiljøer, som bygger oven på fundamentet fra det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, med den ambitiøse målsætning, at selve arbejdet organiseres og tilrettelægges, så det i højere grad fremmer medarbejdernes fysiske, mentale og sociale sundhed. Der kom noget spændende forslag fra salen om alternative måder at organisere arbejdet på.

 

Hvordan bliver vi endnu bedre til at være humoristiske?

Som altid på jernbanekonferencen var der et mere humoristisk indslag, denne gang Rune Green, som holdt oplægget Humor for begyndere og let øvede. Vi ved det godt – et humoristisk arbejdsmiljø giver gladere medarbejdere og øget trivsel. Ved hjælp af sjove eksempler gav Rune Green redskaber og inspiration til, hvordan man kan bruge humor til at håndtere de store og små frustrationer i dagligdagen og ikke mindst på arbejdspladsen.

 

Mikrokampagner og sikkerhedskultur

Dagen afsluttede med et oplæg af Henrik Væver, kommunikationskonsulent om mikrokampagner og ny overraskende kommunikation, som kan rykke kollegers holdninger og adfærd og systematisk etablere en helt ny sikkerhedskultur.

 

Alle powerpoints ligger her

 

Husk kryds i kalenderen - næste års konference afholdes den 6. marts i Odense