Søg efter:    

Årshjulet

BAU transport og engros´ har udarbejdet et årshjul, der sætter fokus på tolv arbejdsmiljøemner. Et nyt emne hver måned i 2020. I april måned er emnet psykisk arbejdsmiljø.

Godt psykisk arbejdsmiljø motiverer og engagerer medarbejderne, forbedrer samarbejde på jobbet og øger ansattes evne til at håndtere forandringer. Det bidrager til bedre trivsel og mindre sygefravær, hvilket igen kan bidrage positivt til bundlinjen.

I årshjulet for april kan du læse om det materiale Bau transport og engros´ har lavet for at understøtte det psykiske arbejdsmiljø på virksomhederne.

”Puds tonen af ” – Om forebyggelse og håndtering, hvis der er tegn på dårlig trivsel eller mobning.

 

”Bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse” ­­– Værktøjskassen giver gode råd om, hvordan virksomheden håndterer situationer, hvor medarbejdere har været udsat for en traumatisk oplevelse

 

”Konflikthåndtering – vanskelige kunder” – Materialet består af en pjece til inspiration for arbejdet med retningslinjer for konflikthåndtering i virksomheden samt en webside, hvor der er cases, filmklip, tegninger og andet baggrundsmateriale.

 

”Travlhed og stress er ikke det samme” – Pjecen giver konkret viden om arbejdsbetinget stress. I pjecen er der gode råd og opmærksomhedspunkter til både medarbejder, kolleger, arbejdsmiljøorganisation og ledelse.

 

Se alle materialerne i årshjulet under april måned.

Eller find dem på www.bautransport og engros´ ved at søge på titlen.

 

Du finder hele årshjulet her