Søg efter:    

Fokus ulykker

Fokus ulykker – Når du klargør gods for sikker håndtering

 

På faktaarket ”Når du klargør gods for sikker håndtering” får du gode råd til, hvordan du kan forberede godset, så det bliver sikkert at håndtere. På arket kan du se billeder, der supplerer de gode råd.

 

1.Pak mindre kolli sammen på paller.

2.Monter stropper eller kæder på godset. Lad stropper og kæder følge godset fra lager til kunde.

3.Strøer, der er monteret på varerne, giver mindre behov for at du skal være på ladet.

4.Fastspænding gøres lettere, når hjørnebeskyttere er monteret på godset på forhånd.

5.Slå jernbindingerne ind, inden du læsser på bilen, så du undgår at rive dig på bindingerne.

6.Lette emner kan med fordel pakkes sammen. Det giver færre løft og mere stabil last.

 

 

Find faktaarket her

http://bautransport.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/4_Naar_du_klargoer_gods_for_sikker_haandtering.pdf

 

BAU transport og engros har udarbejdet en lang række fakta-ark med beskrivelse at typiske ulykker. ” Når du klargør gods for sikker håndtering ” er et af områderne. Fakta-arkene kan bruges som inspiration og gode snakke om arbejdsmiljøet. De kan downloades som A3 og A4 version I kan bruge i virksomheden.

Du finder alle faktaark her