Søg efter:    

Ulykker 2019

Antallet af anmeldte arbejdsulykker stort set uændret

 

I 2019 blev der i alt anmeldt 42.709 arbejdsulykker. Det viser en ny årsopgørelse fra Arbejdstilsynet.

En ny årsopgørelse fra Arbejdstilsynet viser at der sidste år i alt blev anmeldt 42.709 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet - et antal, der stort set er uændret de seneste 5 år. Langt den hyppigste skade ved de ulykker, der anmeldes, er forstuvninger mv., der udgør godt 42 pct. af alle anmeldte arbejdsulykker i 2019.

Opgørelsen viser også, at antallet af anmeldte arbejdsulykker i forhold til beskæftigelsen – den såkaldte ulykkesincidens – er lavere end hidtil målt med 148 anmeldte arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede.

Samtidig fremgår det, at antallet af dødsulykker er steget fra 31 i 2018 til 36 i 2019.

Arbejdstilsynet opgør arbejdsulykkerne efter det år, hvor ulykken er anmeldt og registreret. Årsopgørelsen omfatter arbejdsulykker, der er anmeldt til Arbejdstilsynet fra 1. januar 2014 til 31. december 2019 og er opgjort pr. 27. februar 2020.

 

Tal for 2019 sammenlignet med 2018: Anmeldte arbejdsulykker i 2019 pr. 10.000 beskæftigede fordelt på branchegrupper for henholdsvis alvorlige og øvrige arbejdsulykker. Alvorlige ulykker er defineret som ulykker med sygefravær over 3 uger.

Godstransporten: I 2019 blev der anmeldt 52 alvorlige ulykker og 211 ulykker samlet set. I 2018 var tallene 52/221 – så et lille fald på 10 pr. 10.000 beskæftigede.

Transport af passagerer: I 2019 blev der anmeldt 34 alvorlige ulykker og 163 ulykker samlet set. I 2018 var tallene 33/180 – så en alvorlig ulykke mindre og et lille fald på 17 ulykker i alt pr. 10.000 beskæftigede.

Engros: I 2019 blev der anmeldt 18 alvorlige ulykker og 85 ulykker samlet set. I 2018 var tallene 20/84 – så to alvorlige ulykker mere men samlet et fald på en ulykke i alt pr. 10.000 beskæftigede.

 

Alle arbejdsulykker kan forebygges

Det er Arbejdstilsynets erfaring, at planlægning af arbejdet forebygger arbejdsulykker, uanset hvilken branche man arbejder i, og derfor opfordres virksomhederne til at have særligt stort fokus på forebyggelse.

Ifølge reglerne skal virksomhederne altid planlægge og tilrettelægge arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og det skal sikres, at de rette sikkerhedsforanstaltninger og udstyr er til rådighed.  Samtidig er det afgørende, at arbejdsgiveren oplærer og instruerer medarbejderne i, hvordan de udfører arbejdet sikkert.  

 

Her kan I finde forskellige materialer, som BAU transport og engros´ har udarbejdet. Materialerne er relevante når I skal tale om ulykkesforebyggelse.

  • Risikovurdering: en vejledning, hvor I lærer at stille tre vigtige spørgsmål. Hvad kan gå galt? Hvad gær jeg for at det ikke går galt? Hvad gør jeg hvis det går galt? Find den her
  • Værktøjer til ulykkesforebyggelse: Forskellige værktæjer til nærved ulykker, forebyggelse og vurdering af forholdene. Find den her
  • Fakta-ark om ulykker: Fakta-ark der beskriver forskellige situationer og hvordan I kan undgå dem. Find den her

 

Læs mere om Arbejdstilsynets opgørelse her