Søg efter:    

Årshjul i juli

Kender du de 4 risikofyre?

 

Der er ingen facitliste for risikovurderinger. Det kommer helt an på, hvilke risici medarbejdere og ledelse ser, og hvor alvorlige de vurderer dem til at være i forhold til den måde, man arbejder på i virksomheden.

 

For at forstå, hvordan du selv vil vurdere en risiko i en given situation, er her fire typiske eksempler på risiko-fyre, som ofte ses i arbejdslivet:

 

”Den ligeglade” Den ligeglade følger regler, fordi han skal, ikke fordi han forstår dem! Og hvis der ikke er nogen, der kigger, gør han tingene på sin egen måde. Hvis det går galt, ligger forklaringen altid et andet sted end hos ham. ”Den ligeglade” følger reglerne, hvis han ved, at han bliver kontrolleret, og at der er en konsekvens, der kan mærkes, hvis han træder ved siden af.

 

”Den reaktive” ”Den reaktive” følger reglerne, fordi han har set, det kan gå galt eller kender nogen, det er gået galt for. ”Den reaktive” følger reglerne ved, at han får kendskab til ulykker eller nær-ved-ulykker.

 

”Den beregnende” ”Den beregnende” følger normalt reglerne, men i en konkret situation kan han finde på at ”bøje” reglerne, hvis han vurderer, at risikoen er minimal. ”Den beregnende” følger reglerne, hvis de giver mening for ham, og han får viden om risikoen ved at ”bøje” reglerne. ”Den korrekte”

 

”Den korrekte” følger reglerne kritikløst, og han forstår ikke, at man kan finde på at bryde reglerne. ”Den korrekte” kræver ikke yderligere motivation for at følge reglerne, men skal nogle gange bremses for ikke at medvirke til, at der laves regler, der ikke giver mening for dem, der skal leve efter dem. Når I ved, hvilken risiko-type, du og dine kollegaer er, kan du bruge det til at vurdere, hvordan I skal forebygge en risiko

 

Hvad er risikovurdering?

Fald og snublen, tunge løft, eller risikoen for at blive påkørt af en truck. Der er risici forbundet med arbejdssituationer. For at undgå, at nogen kommer til skade, er det vigtigt at få øje på alle risici og vurdere dem, så de kan forebygges.

 

En risikovurdering handler i bund og grund om at bruge sin fantasi til at forestille sig, hvilke risici, der er ved et bestemt stykke arbejde. Dernæst skal de forskellige risici holdes op mod sandsynligheden for, at det kan ske, og endelig skal man vurdere, hvad man kan gøre for at forebygge det.

 

For nogle falder det helt naturligt at gå rundt på arbejdspladsen og lave vurderingerne. For langt de fleste kræver det en vis form for viden, oplæring og erfaring.

 

Når en opgave skal risikovurderes, er der to væsentlige elementer: Konsekvensen af at noget går galt og sandsynligheden for, at det sker.

 

I årshjulet under juli kan du finde et skema, der viser, hvordan I bør forholde jer til risici.

 

Du finder årshjulet her

http://bautransport.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/BAUtransport-indstik-Lastbilmagasinet_2019.pdf