Søg efter:    

Fokus ulykker:

Der er risiko for at klemme tæer og fødder, når der håndteres tungt gods og køres med f.eks. palleløfter. Det er en unødvendig risiko.

 

Sådan mindsker du risikoen

• Brug egnet sikkerhedsfodtøj i alle situationer, hvor der er risiko for at klemme fødder eller tabe gods over tæerne

• Det gælder fra arbejdets begyndelse, uanset om der er tale om vikarer og a‑ øsere

• Sikkerhedsfodtøj skal passe til brugeren og arbejdets art

• Husk, personlige værnemidler skal være CE–mærket.

 

Love og regler Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler fastsætter reglerne for ansvar for udlevering, brug og vedligehold af personlige værnemidler

 

Her finder du faktaarket ”Brug sikkerhedsfodtøj”

 

BAU transport og engros har udarbejdet en lang række fakta-ark med beskrivelse at typiske ulykker. ”Brug sikkerhedsfodtøj” er et af områderne. Fakta-arkene kan bruges som inspiration og gode snakke om arbejdsmiljøet. De kan downloades som A3 og A4 version I kan bruge i virksomheden.

Du finder alle faktaark her