Søg efter:    

Årshjulet februar

Når I skal tale om sikkerhed, kan måden I taler om det på være afgørende for, hvad I får ud af det.

Brug derfor åbne spørgsmål fremfor lukkede – det giver den bedste dialog.

Åbne spørgsmål er sætninger, som giver den, der skal svare, mulighed for at fremføre forskellige løsninger og svarmuligheder. Sætningerne starter ofte med hv-ord og er gode hvis man vil udvikle samtalen og have en dialog.

Hv-ord er:

  • Hvordan…
  • Hvilke…
  • Hvad…
  • Hvor…

Lukkede spørgsmål er sætninger, der kan besvares med ’ja’ og ’nej’ eller med en kort besked. De kan præcisere en aftale, styre samtalen og lukke ned for samtalen.

I februar kan I bruge dialogen til at få talt om ulykker.

Tilgangen til ulykker i jeres virksomhed er meget forskellige afhængig af hvilke(n) af følgende udtalelser, der kendetegner jer:

• Ulykker sker – det er de andres fejl

• Ulykker sker – men det kan vi ikke gøre noget ved

• Ulykker sker – men vi kan lære af dem

• Ulykker sker – men vi kan forebygge dem

• Ulykker bør ikke ske, og det kan vi gøre vores til.

 

I årshjulet, kan I få lidt inspiration til at tale om jeres ulykkesarbejde.