Søg efter:    

Årshjul marts

Husk det er professionelt at arbejde sikkert.

 

Det er ofte tilfældigheder, om det er en nærved-ulykke, en ulykke med alvorlig personskade eller i værste fald en ansat, der mister livet. Tag derfor ikke chancer. Hav altid det udgangspunkt, at det er professionelt at arbejde sikkert.

 

Branchen transport af gods ligger ifølge Arbejdsstilsynets ulykkesstatistik væsentlig over gennemsnittet for alle brancher. Størstedelen af disse ulykker skyldes fald og snublen samt akutte overbelastningsskader.

 

BAU transport udarbejdet flere hjælpeværktøjer til arbejdet med ulykker:

 

  • En række faktaark med beskrivelse at typiske ulykker.  Faktaarkene er udarbejdet i tæt kontakt mellem BAU transport og Arbejdstilsynet. Siderne kan printes fra BAU transports hjemmeside (A4 og A3) til brug for dialogen internt i virksomhederne, til medarbejdermøder og ved arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen. Brug siderne til interne kampagner med fokus på de enkelte ulykkestyper.
  • Hæfter om forebyggelse af ulykker inden for godstransport og lager. Hæfterne er del af ulykkesværktøjet, der består af en række skemaer til beskrivelse af ulykker/ nær-ved-ulykker og til arbejdsmiljøorganisationens drøftelse af hændelser. Hæfternes indlagte plakater med små humoristiske tegninger af typiske ulykker inden for distributionskørsel og lager sætter forhåbentlig fokus på typiske ulykkesårsager.

 

Hav løbende fokus på ulykker i jeres virksomhed.

 

Find Årshjulet her