Søg efter:    

Årshjul april

Sæt fokus på det psykiske arbejdsmiljø

Godt psykisk arbejdsmiljø motiverer og engagerer medarbejderne, forbedrer samarbejde på jobbet og øger ansattes evne til at håndtere forandringer. Det bidrager til bedre trivsel og mindre sygefravær, hvilket igen kan bidrage positivt til bundlinjen.

I årshjulet for april kan du læse om det materiale Bau transport og engros´ har lavet for at understøtte det psykiske arbejdsmiljø på virksomhederne.

”Puds tonen af ” – Om forebyggelse og håndtering, hvis der er tegn på dårlig trivsel eller mobning. Find den her 

”Bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse” ­­– Værktøjskassen giver gode råd om, hvordan virksomheden håndterer situationer, hvor medarbejdere har været udsat for en traumatisk oplevelse. Find den her

”Konflikthåndtering – vanskelige kunder” – Materialet består af en pjece til inspiration for arbejdet med retningslinjer for konflikthåndtering i virksomheden samt en webside, hvor der er cases, filmklip, tegninger og andet baggrundsmateriale. Find den her

”Stress og forebyggelse” – Pjecen giver konkret viden om arbejdsbetinget stress. I pjecen er der gode råd og opmærksomhedspunkter til både medarbejder, kolleger, arbejdsmiljøorganisation og ledelse. Find den her 

Se alle Bau transport og engros´ materialer i årshjulet under april måned.

Se også 10 anbefalinger om forebyggelse af seksuel chikane på Arbejdsmiljørådets hjemmeside her

 

Du finder hele årshjulet her