Søg efter:    

Årshjul september

Bau transport og engros har udarbejdet et årshjul, der hver måned sætter fokus på forskellige arbejdsmiljøemner.

I årshjulet for september er fokus: Når du er fremmed på virksomhed

 

Chauffører er meget af deres arbejdstid på andre virksomheder og på f.eks. byggepladser ved af- og pålæsning.

Det er vigtigt, at virksomhed og chauffør kender og følger de særlige krav, der kan være til f.eks. hjelm, vest, sikkerhedsfodtøj på stedet.

 

Nogle steder er der også krav om særlig uddannelse.

 

Det er også vigtigt, at chaufføren melder tilbage til virksomheden, hvis godset ikke kan leveres forsvarligt.

 

I årshjulet kan du finde en tjekliste for leveringsforhold når du er fremmed på en virksomhed. Tjeklisten fokuserer på forhold som parkering, vejen ind, løft, træk og skub samt tekniske hjælpemidler.

 

Du finder tjeklisten i årshjulet under september her