Søg efter:    

Særlige aktionsdage

I uge 44 holder Arbejdstilsynet aktionsdag. Baggrunden er, at der fortsat sker en del ulykker i brancherne.

 

Hvad er en aktionsdag?: De særlige aktionsdage betyder, at Arbejdstilsynet observerer chauffører undervejs på deres ruter, når de læsser af og på – uden at virksomheden er kontaktet inden. Arbejdstilsynet har særligt fokus på arbejde i højden (placering på læssebagsmækken), akutte overbelastninger og risikoen for at blive ramt af nedfaldne genstande.

 

Aktionsdagene giver jer en anledning til, at I følger op på instruktion i at arbejde sikkert på jeres virksomhed. Derudover er det oplagt at sætte et ekstra fokus på ulykker.

 

På tidligere aktionsdage har Arbejdstilsynet bemærket følgende, som I bør være særligt opmærksomme på: 

  • Store mellemrum mellem rampen og bilen – og derfor risiko for at falde ned samt dårlig mulighed for at læsse bilen.
  • Gods over 50 kg, der er større end pallen. Hvis denne håndteres på en enkelt palle, kan der være risiko for ulykker.
  • Omfangsrigt/tungt gods der bliver håndteret med ikke egnede sækkevogne.

 

BAU transports materialer understøtter Arbejdstilsynets særlige indsats og kan ses her