Søg efter:    

Gratis

Transportskolerne i Danmark tilbyder - i samarbejde med BAU transport og engros - afholdelse af skræddersyede arrangementer for virksomheder indenfor brancherne indsamling af affald og transport af gods. 

Det er gratis og kan foregå hos virksomhederne selv. 

Udviklingen indenfor arbejdsmiljøområdet har gennem mange år bevæget sig den rigtige vej, men på nogle områder, som for eksempel arbejdsulykker, sker det meget langsomt. 

Det er baggrunden for trepartsaftalen om den nationale, virksomhedsnære indsats for en generel forbedring af arbejdsmiljøet frem mod 2030. 

For indsamling af affalds vedkommende vil fokus være på arbejdsulykkerne mens det for godstransports er arbejdsulykker og psykisk arbejdsmiljø som indsatsen til rette sig imod. 

Vi vil opfordre alle virksomheder i de berørte brancher om at overveje tilbuddet - det koster ikke noget, og kan gøre en stor forskel.

Skræddersyet arrangement

Der er ingen omkostninger forbundet med arrangementet, og oplægget afholdes af erfarne undervisere fra transportskolerne.

I bestemmer selv tidspunktet og formen for arrangementet. Om det skal være på skolen, på virksomheden eller på en mælkekasse i hallen. Vi indretter os efter, hvad der fungerer bedst for jer.

Overordnet er emnet arbejdsulykker inden for jeres branche, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål i forhold til jeres konkrete forhold.

Se mere her og se hvilke transportskoler der deltager. Der kommer også flere skoler til.

 

Er I interesseret?

Ring eller skriv til en af os:

Susanne Linhart, DI
sli@di.dk
Mobil: 2228 8475

Benny Nymark Andersen 
benny.andersen@3f.dk 
Mobil: 2619 3858