Søg efter:    

Mange arbejdsulykker

Ansatte, der arbejder med at transportere gods på veje, har en høj forekomst af arbejdsulykker. Det viser tal fra Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet har lavet en gennemgang af anmeldte arbejdsulykker i brancher, der transporterer gods på veje. Tallene, der dækker over perioden 2015-2020, viser her, at der er en høj forekomst af arbejdsulykker i brancher som for eksempel Vejgodstransport og postvæsenet.

Der sker mange ulykker i branchen vejgodstransport, og branchen er en af de brancher med flest dødsulykker.

Medarbejderne i brancher, der transporterer gods på veje, kommer hyppigst til skade ved at falde eller snuble, for eksempel ud ad førerhuset, på trapper, på scooter eller cykel. Mange af ulykkerne sker også ved akut fysisk overbelastning af kroppen, for eksempel ved tunge løft.

Du kan læse meget mere om de anmeldte ulykker i Arbejdstilsynets nye faktaark ”Tal og fakta om anmeldte ulykker inden for transport af gods på veje”. 

I faktaarket er der særligt fokus på ulykker i brancherne Vejgodstransport og Andre post- og kurértjenester.

Du finder fakta-arket her 

BAU transport og engros har udarbejdet en lang række fakta-ark, der informerer om forebyggelse af de typiske ulykker i branchen. Du finder alle fakta-ark her

Læs hele nyheden her